Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 20.01.2023, godz. 20:00

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na administrowanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi na pytania 

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert