Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 27.02.2024, godz. 21:50

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na Utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia trawników i grabienia opadłych liści w pasach zieleni dróg gminnych, skwerach oraz innych terenach zieleni Gminy Miasto Stargard.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE