Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 31.05.2024, godz. 17:25

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE