Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 28.10.2023, godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na kompleksową obsługę placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2024 -2025.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi do SWZ 06.11.2023

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty