Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 12.11.2021, godz. 20:45

 

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na administrowanie oraz obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarzy komunalnych w Stargardzie.

Ogłoszenie
o zamówieniu

SWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Komunikat o zmianie SWZ

z dnia 26.11.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.11.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi do SWZ z dnia 23.11.2021 r.

UWAGI DO OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty