Szczegóły:
Opublikowano: czwartek, 27.06.2019, godz. 07:06
Poprawiono: wtorek, 02.07.2019, godz. 16:19

OGŁOSZENIE

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie”.

Oferty należy składać poprzez Platformę Zakupową – link w dalszej treści ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia

Projekt umowy

Link do platformy zakupowej

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Komunikat do zapytania ofertowego

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak