Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 07.12.2020 r., godz. 21:10
Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:30

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
informuje o zamiarze zawarcia umowy na konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności obiektów małej architektury znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard w latach 2021 – 2023
w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o zawarciu umowy