Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 16.07.2019, godz. 21:03
Poprawiono: środa, 17.06.2019, godz. 23:04

OGŁOSZENIE

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „nasadzenie topiarów bukszpanu w parku im. Stefana Batorego w Stargardzie”.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Projekt koncepcyjny

Link do platformy zakupowej

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak