Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 14.11.2022 r. godz. 20:45
Zmieniono: czwartek, 01.12.2022 r. godz. 22:00

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi na pytania do SWZ oraz komunikat o zmianie SWZ

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty