Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 14.11.2022 r. godz. 20:45

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

WRÓĆ DO LISTY