Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 11.12.2020 r., godz. 16:00
Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:35

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje o zamiarze zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w latach 2021 – 2023 w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o zawarciu umowy