Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 02.11.2021, godz. 19:40

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na
odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz zbieranie i usunięcie porzuconych odpadów
z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi do SWZ 22.11.2021 r.

ZMIANY OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty