Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 18.06.2019, godz. 09:05
Poprawiono: piątek, 05.07.2019, godz. 10:43

OGŁOSZENIE

UNIEWAŻNIONE!
Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie ekspertyzy dla fragmentu parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak