Zaszczytny tytuł oraz statuetka Polskiej Stolicy Recyklingu wykonana z elektrycznych śmieci to główna nagroda dla miasta, które zbierze najwięcej elektrycznych śmieci w przeliczeniu na mieszkańca. Program organizowany jest przez Fundację Odzyskaj Środowisko i potrwa do 16 stycznia 2023.

Mając na uwadze ekologiczny aspekt przedsięwzięcia, efektywność nauki od najmłodszych lat, możliwość wyeliminowania zjawiska podrzucania odpadów niebezpiecznych do wiat śmietnikowych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, fakt, że jedna z naszych placówek oświatowych ma szanse wygrać 50 000 zł, a Gmina Miasto Stargard zyskać zaszczytny tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu, nasze Miasto zostało zgłoszone do udziału w programie. Wchodzisz w to?

Przedmiotem Programu jest zebranie jak największej masy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w terminie do 30.11.2022 r. Jak zatem wspomóc Miasto w tej rywalizacji?

 1.  Sprawdź czy masz w domu niepotrzebne elektroodpady i korzystaj z czerwonych pojemników rozstawionych na terenie naszego miasta w ramach projektu „Elektryczne Śmieci” i tam wrzucaj elektroodpady;  TUTAJ sprawdzisz gdzie stoją czerwone pojemniki.
 2.  korzystaj ze zbiórek dedykowanych programowi – będziemy o nich informować w odrębnych komunikatach.
 3.  zamawiaj odbiory bezpośrednie odpadów elektrycznych z domów i mieszkań. Odbiory są realizowane przez Spółkę MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. TUTAJ sprawdź szczegóły.
 4.  przekazuj elektroodpady podczas zbiórek elektrycznych śmieci oraz przenośnych baterii i przenośnych akumulatorów do placówek oświatowych na terenie naszego Miasta, które przystąpią do Programu w celu wsparcia miasta.

Najlepsza placówka ma szansę na nagrodę w wysokości 50 000 zł sponsorowaną przez Organizatora programu.  Może to Twoja szkoła lub Przedszkole wygra?

Szczegóły programu Polska Stolica Recyklingu wraz z regulaminem i harmonogramem znajdują się na stronie:  Polska Stolica Recyklingu

HARMONOGRAM PROGRAMU:

 1.  okres trwania Programu: do 16.01.2023 r.
 2. rejestracja placówek oświatowych na stronie www.polskastolicarecyklingu.pl wraz z dopełnieniem przez te placówki formalności określonych w regulaminie – do 15.10.2022 r.
 3. dokumentacja w formie fotorelacji do 25.10.2022 r.
 4. zbiórka elektroodpadów i baterii zorganizowane przez placówki oświatowe do 30.11.2022 r.
 5. podsumowanie programu: od 01.12.2022 r. do 15.01.2023 r.
 6. ogłoszenie wyników: 15.02.2023 r.

Celem programu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie „Elektryczne Śmieci” poprzez:

 1.  propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, (dalej zwane również elektrycznymi śmieciami), a także bateriami przenośnymi oraz przenośnymi akumulatorami,
 2.  propagowanie wiedzy na temat niebezpiecznych substancji zawartych w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz bateriach, a także akumulatorach,
 3.  propagowanie idei recyklingu,
 4.  propagowanie wiedzy na temat możliwości segregacji,
 5.  rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu „Elektryczne Śmieci”,
 6.  kształtowanie kreatywności i promowanie rywalizacji opartej na zasadach fair-play.

Jest o co walczyć:

Za każde 100 kg odpadów miasta otrzymują 1 drzewko!