Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 12.11.2019, godz. 15:13
Poprawiono: niedziela, 22.12.2019, godz. 19:42

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na usługi: Utrzymanie czystości i porządku na drogach Gminy Miasto Stargard w 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja
z otwarcia ofert

Wybór oferty