Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 07.12.2020 r., godz. 21:00
Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:25

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
informuje o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie czystości i porządku
na drogach Gminy Miasto Stargard w 2021 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki,
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
.

Pełna treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o zawarciu umowy