Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 20.02.2022, godz. 18:00
Edytowano: piątek, 04.03.2022, godz. 20:25

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie
na utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie koszenia w parkach należących do Gminy Miasto Stargard.

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty