Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 13.01.2023, godz. 20:30

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard
.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty