Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 09.12.2022 godz. 22:45

 

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Komunikat o zmianie SWZ
z dnia 02.01.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania