Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 08.11.2022, godz. 19:00
Zmieniono: wtorek, 15.11.2022, godz. 22:00

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie drzew i krzewów na terenach Gminy – Miasto Stargard będących w utrzymaniu Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Komunikat
o zmianie SWZ
15.11.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
15.11.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE