Szczegóły:
Opublikowano: czwartek, 07.11.2019, godz. 10:39
Poprawiono: niedziela, 19.01.2020, godz. 13:56

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na usługę: Utrzymanie drzew i krzewów na terenach zieleni oraz w pasach drogowych Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 2

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja
z otwarcia ofert

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia