Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 21.12.2021 r., godz. 18:30

 

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard.

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

UWAGI DO OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty