Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 13.01.2023, godz. 20:00

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na utrzymanie i obsługę szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi na pytania

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o przystąpieniu do negocjacji

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty