Szczegóły:
Opublikowano: środa, 19.03.2021 r., godz. 22:00
Edytowano: środa, 21.04.2021 r., godz. 21:15

OGŁOSZENIE

Gmina-Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie i obsługę szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard.

Postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę Zakupową OpenNexus.

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/437582

OGŁOSZENIE

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi z dnia 26.03.2021 r.

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania