OGŁOSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac naprawczo- remontowych w szaletach miejskich przy placu Wolności i placu Targowym w Stargardzie

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak