Szczegóły:
Opublikowano: środa, 25.05.2022, godz. 14:45

 

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Stargardzie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi do SWZ z dnia 30.05.2022 r.

Odpowiedzi do SWZ z dnia 01.06.2022 r.

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE