Szczegóły:
Opublikowano: czwartek, 17.03.2022, godz. 20:45

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty