Szczegóły:
Opublikowano: środa, 20.07.2019, godz. 18:32
Poprawiono: wtorek, 19.03.2019, godz. 08:52

OGŁOSZENIE

Informacja o zamiarze zawarcia umowy przed udzieleniem zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiany

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – wyniki postępowania