Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 04.11.2019, godz. 20:24
Poprawiono: czwartek, 09.01.2020, godz. 19:20

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2020.

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Specyfikacja

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja
z otwarcia ofert

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Udzielenie zamówienia BZP