Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 02.11.2020, godz. 13:30
Aktualizowano: piątek, 18.12.2020, godz. 14:05

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2021.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

UWAGI DO OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty