Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 18.10.2021, godz. 17:00
Edytowano: piątek, 12.11.2021, godz. 20:50

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Stargard – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w roku 2022 odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z dzikich wysypisk
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

KOMUNIKAT O ZMIANIE SWZ z dnia 04.11.2021 r.

KOMUNIKAT z dnia 10.11.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 28.10.2021 r.

UWAGI DO OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY