Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 20.01.2020, godz. 18:26
Poprawiono: niedziela, 02.02.2020, godz. 21:12

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 2

ZMIANY

Zmiana

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert