Rozpoczyna się okres zimowy i kierowcy zaczynają planować wymianę opon letnich na zimowe. Zanim jednak dokonamy wymiany opon i schowamy stare do garażu upewnijmy się czy nasze opony na pewno mogą być jeszcze eksploatowane. Być może należałoby dokonać zakupu nowych a stare… no właśnie… Co zrobić ze starymi, zużytymi oponami?

Podczas codziennego użytkowania naszych pojazdów eksploatujemy również opony, a jak wiadomo zużyta opona nie tylko gorzej odprowadza wodę, ale ma tym samym słabszą przyczepność co wydłuża drogę hamowania i może przyczyniać się do powstawania niebezpiecznych sytuacji i zagrożenia na drodze. Należy wówczas rozważyć wymianę opon na nowe.

Co zrobić aby wydłużyć „życie opon”?:

Jak więc należy postępować aby w pełni móc się cieszyć jazdą autem, czuć się bezpiecznie, a przy okazji nie musieć się martwić o to co zrobić ze starymi oponami?

Przede wszystkim należy regularnie kontrolować stan opon. Niezwykle istotny jest wiek opon. Nie zaleca się użytkowania opon starszych niż 10 lat. Poza tym, bardzo istotna jest głębokość bieżnika i jego stan. Głębokość bieżnika zarówno dla opon letnich jak i zimowych regulują odpowiednie przepisy.

Uszkodzenia eksploatacyjne powstają na każdej oponie podczas codziennego ich użytkowania. Wśród nich można wyróżnić uszkodzenia bieżnika takie jak: nacięcia, ubytki w budowie, uszkodzenia spowodowane np. gwoździami, a także wybrzuszenia opony i nieregularność budowy. Bardzo istotna jest również kontrola równomiernego zużycia bieżnika.

Właściwe użytkowanie opon pozwala na wydłużenie ich żywotności. Najczęstszą przyczyną szybkiego zużywania się opon jest niewłaściwy montaż, małe ciśnienie powietrza w oponach, a nawet nieodpowiedni dobór felg i ich montaż.

Na co zwrócić uwagę?

Uszkodzenia w postaci rozcięcia, rozwarstwienie gumy, odseparowanie bieżnika bezwzględnie dyskwalifikują oponę z dalszego użytkowania.

Wymieniłem opony na nowe i co dalej?

Zakup nowych opon często wiąże się z dylematem co zrobić ze starymi zużytymi oponami, z których nie możemy już korzystać w kolejnych sezonach. Ten problem w zasadzie rozwiązuje się sam, ponieważ zakłady wulkanizacyjne przyjmują stare opony i same oddają je do utylizacji.

Unikamy tym samym kłopotliwego wożenia opon.

Poza możliwością pozostawienia opon w zakładzie wulkanizacyjnym podczas ich wymiany, również gmina objęła swoim systemem tego rodzaju odpady. Wprowadzony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI gwarantuje właścicielom nieruchomości, którzy są objęci tym systemem, odbiór odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W takim przypadku opony traktowane są jako odpady wielkogabarytowe i odbierane są z miejsc gromadzenia odpadów na nieruchomości w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu do operatora systemu.

Ponadto, na terenie miasta Stargard Szczeciński funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. EKOPUNKT zlokalizowany przy ul. Bogusława IV 15, do którego mieszkańcy objęci systemem, mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, których chcieliby się pozbyć szybciej, nie czekając na ustalony przez operatora termin odbioru, czynnego w dni robocze od 7:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00.

W EKOPUNKCIE oprócz odpadów takich jak: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów i rozbiórek i popioły przyjmowane są również nieodpłatnie opony.

Zużyta opona rozkłada się w środowisku naturalnym ponad 100 lat. Dlatego tak ważne jest jak będziemy postępować z tego rodzaju odpadami. Należy pamiętać, że z jednej strony materiał, z którego wykonane są opony musi być trwały, a z drugiej strony niewłaściwe postępowanie z oponą, która staje się odpadem, a w szczególności palenie opon jest nie tylko problemem ale istną bombą ekologiczną ponieważ podczas tego procesu do atmosfery uwalniają się szkodliwe rakotwórcze substancje. Na szczęście stopniowo jednak zwiększa się świadomość konieczności utylizacji opon.

Opracowanie: J.P.