Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 20.11.2020 r., godz. 11:45
Aktualizowano: piątek, 18.12.2020 r., godz. 14:05

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2021-2023.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 27.11.2020 r.

UWAGI DO OGŁOSZENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Komunikat Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty