Cmentarze

W Stargardzie Szczecińskim znajdują się cztery cmentarze. Trzy z nich są czynnymi cmentarzami komunalnymi, jeden zaś, to cmentarz wojenny. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim zarządza wszystkimi obiektami, które administrowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. MPGK Sp. z o.o w imieniu Miasta pobiera opłaty za korzystanie z cmentarza.

Opłaty należy wnosić przy ul. Spokojnej 6, wszelkie informacje dotyczące opłat można wcześniej uzyskać pod nr telefonu 91-577-15-63 ( wysokość opłat za grób, zaległe opłaty za użytkowanie grobu, zwrot opłat za uwolnienie miejsca w wyniku ekshumacji itp.).

Na cmentarzach komunalnych obowiązuje Regulamin.

Cennik1 opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych.

Cennik2 opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych.

Stargardzkie cmentarze:

Cmentarz przy ul. Kościuszki - Stary cmentarz

Cmentarz przy ul. Spokojnej - Nowy cmentarz

Cmentarz przy ul. Lotników

Cmentarz wojenny

Stargardzkie cmentarze objęte są systemem elektronicznego wyszukiwania grobów.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku