Cmentarz przy ul. Kościuszki

Cmentarz przy ul. Kościuszki, zwany Starym Cmentarzem w Stargardzie jest największym i najstarszym spośród istniejących nekropolii. Zajmuje powierzchnię około 20 ha pomiędzy ulicami: Kościuszki, Spokojną i Przedwiośnie. Cmentarz został założony w 1910, jako rozszerzenie nieistniejącego już cmentarza na terenie obecnego Parku Batorego. Cmentarz ma charakter parkowy i jest wykorzystywany przez mieszkańców jako teren spacerów.

Na terenie cmentarza znajduje tzw. Kwatera Saperów, lapidarium, pomnik dziecka utraconego oraz grób Sławomira Pajora- byłego, wieloletniego prezydenta miasta Stargard. Na kwaterze saperów spoczywają szczątki 65 osób poległych w czasie rozminowywania miasta w 1945 i 1946r.

Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Istniejący drzewostan to głównie starodrzew o zróżnicowanym składzie gatunkowym, który jest ekosystemem dla wielu gatunków ptaków, w tym gatunków chronionych.

Podczas porywistych wiatrów i burz, które w ostatnich latach cyklicznie się pojawiają, drzewostan może nieść zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa osób odwiedzających miejsce spoczynku zmarłych. Dlatego, planując spacer na cmentarz, warto zapoznać się z prognozą pogody i zachować ostrożność.

Obecnie na cmentarzu nie ma już wolnych miejsc grzebalnych. Pochówki dokonywane są jedynie jako dochowanie do istniejących mogił, lub w miejscu grobów zlikwidowanych w wyniku ich  nieopłacenia. Opłata za korzystanie z grobu jest ważna przez 20 lat od momentu pogrzebu. Kolejne opłaty należy wnosić w odstępach 20 letnich, zgodnie z cennikiem.