Szczegóły:
Opublikowano: środa, 24.07.2019, godz. 20:44
Poprawiono: piątek, 03.01.2020, godz. 17:17

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy – Miasta Stargard w 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 2

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Komunikat

Zmiana w Ogłoszeniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Pytania i odpowiedzi
19.08.2019

Pytania i odpowiedzi
26.08.2019

UWAGI DO OGŁOSZENIA

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja
z otwarcia ofert

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia 1

Udzielenie zamówienia 2