Szczegóły:
Opublikowano:  1.02.2024

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest utrzymanie ławek zwykłych i multimedialnych na terenie Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak