Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 11.02.2022, godz. 18:00

 

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych
oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o unieważnieniu postępowania