Lista zmian od 17.06.2019

Z przyczyn logistycznych od dnia 17.06.2019 r. nastąpi zmiana dni wywozu zmieszanych odpadów komunach dla nieruchomości w załączonym pliku o nazwie „Lista zmian od 17.06.2019”

Lista zmian od 17.06.2019

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku