Informacja

W 33 tygodniu br. ze względu na przypadające święto 15 sierpnia 2019r. nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym:

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 12.08.2019 r. - bez zmian,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 13.08.2019 r. - bez zmian,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 14.08.2019 r. - bez zmian,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 15.08.2019 r. - odbędzie się w piątek 16.08.2019 r.,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 16.08.2019 r. - odbędzie się w sobotę 17.08.2019 r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku