Informacja - harmonogram odbioru odpadów

Uprzejmie informuję, że ze względów technicznych nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 28.08.2019 r. - odbędzie się w czwartek 29.08.2019 r.,

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 29.08.2019 r. - odbędzie się w piątek 30.08.2019 r.,

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 30.08.2019 r. - odbędzie się w sobotę 31.08.2019 r.,

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 91 577-01-69, 91 834-18-39, 91 834-18-40.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku