Informacja - harmonogram wywozu odpadów

W 52 tygodniu br. ze względu na przypadające święta 25-26.12.2019 r. nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym i pojemnikowym dla nieruchomości w załączonych plikach o nazwie:

- Odpady komunalne zmieszane – 52 tydzień

- Odpady gromadzone selektywnie – worki – 52 tydzień

- Odpady gromadzone selektywnie – pojemniki – 52 tydzień

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku