Gmina Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie logo podstawowego oraz dwóch loga spójnych z logo podstawowym dla Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz opracowanie ksiąg znaków.

Gmina Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie logo podstawowego oraz dwóch loga spójnych z logo podstawowym dla Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz opracowanie ksiąg znaków.

  • Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ
  • Załączniki:
  • Rozstrzygnięcie:

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku