Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz wykonywania prac ogrodniczych w parku 3 Maja w Stargardzie

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz wykonywania prac ogrodniczych w parku 3 Maja w Stargardzie

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rewaloryzację parku Popiela i parku Jagiellońskiego w Stargardzie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rewaloryzację parku Popiela i parku Jagiellońskiego w Stargardzie.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku