Cyberbezpieczeństwo

Pełnomocnik ds. zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji

W Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie funkcję PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI pełni dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@zuk-stargard.pl

Pełnomocnik odpowiedzialna jest za kontakty z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.