Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 08.11.2019, godz. 10:50
Poprawiono: poniedziałek, 27.01.2020, godz. 18:42

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na usługi: Utrzymanie czystości i porządku w parkach należących do Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 2

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Pytania i odpowiedzi

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja
z otwarcia ofert

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia 1