Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 29.11.2019, godz. 23:01
Poprawiono: niedziela, 02.02.2020, godz. 21:10

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na: Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 2

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja
z otwarcia ofert

Wybór oferty