Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 15.10.2021, godz. 10:40
Poprawiono: 15.10.2021, godz. 15:20

OGŁOSZENIE

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w 26 kwaterach, na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Stargardzie (tzw. stary cmentarz)

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załączniki mapowe i tabele

Klauzula Informacyjna

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Hampol Lift S.C. Święte 32a,

73-110 Stargard

Umowa podpisana została w dniu 27.10.2021 r.