Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 08.01.2019, godz. 20:19
Poprawiono: środa, 06.03.2019, godz. 07:58

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na Utrzymanie szaletów publicznych w obiektach Gminy – Miasto Stargard w latach 2019-2021.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik 1

WinRAR – program do rozpakowania paczki z załącznika 1

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia