O Honorata Siry Jabłońska

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Honorata Siry Jabłońska has created 19 blog entries.

Zagospodarowanie w roku 2022 odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Stargard

Szczegóły: Opublikowano: poniedziałek, 18.10.2021, godz. 17:00 Edytowano: piątek, 12.11.2021, godz. 20:50 OGŁOSZENIE Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w roku 2022 odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Stargard.

2021-12-12T19:16:11+01:0018 października 2021|Zamówienia publiczne|

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z remontem szaletu miejskiego przy placu Targowym w Stargardzie

Szczegóły: Opublikowano: czwartek, 29.07.2021, godz. 14:10 OGŁOSZENIE Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z remontem szaletu miejskiego przy placu Targowym w Stargardzie. Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/489332

Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard

Szczegóły: Opublikowano: środa, 19.03.2021 r., godz. 22:00 Edytowano: środa, 21.04.2021 r., godz. 21:15 OGŁOSZENIE Gmina-Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie i obsługę szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard.

2021-09-29T09:31:09+02:0019 marca 2021|Zamówienia publiczne|

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w latach 2021 – 2023 w trybie zamówienia z wolnej ręki

Szczegóły: Opublikowano: piątek, 11.12.2020 r., godz. 16:00 Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:35 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje o zamiarze zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta

Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności obiektów małej architektury znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard w latach 2021 – 2023 w trybie zamówienia z wolnej ręki

Szczegóły: Opublikowano: poniedziałek, 07.12.2020 r., godz. 21:10 Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:30 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje o zamiarze zawarcia umowy na konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności obiektów małej architektury znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard

2021-09-29T09:30:58+02:007 grudnia 2020|Zamówienia publiczne|

Utrzymanie czystości i porządku na drogach Gminy Miasto Stargard w 2021 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki

Szczegóły: Opublikowano: poniedziałek, 07.12.2020 r., godz. 21:00 Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:25 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie czystości i porządku na drogach Gminy Miasto Stargard w 2021 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki,

2021-09-29T09:30:54+02:007 grudnia 2020|Zamówienia publiczne|

Administrowanie, obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki

Szczegóły: Opublikowano: poniedziałek, 07.12.2020 r., godz. 20:55 Aktualizacja: środa, 27.01.2021 r., godz. 10:20 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje o zamiarze zawarcia umowy na administrowanie, obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarzy komunalnych w Stargardzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021

2021-09-29T09:30:48+02:007 grudnia 2020|Zamówienia publiczne|

Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2021-2023

Szczegóły: Opublikowano: piątek, 20.11.2020 r., godz. 11:45 Aktualizowano: piątek, 18.12.2020 r., godz. 14:05 OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie w latach 2021-2023.

2020-12-18T14:02:59+01:0020 listopada 2020|Zamówienia publiczne|

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2021.

Szczegóły: Opublikowano: poniedziałek, 02.11.2020, godz. 13:30 Aktualizowano: piątek, 18.12.2020, godz. 14:05 OGŁOSZENIE Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2021.

2020-12-18T14:05:21+01:002 listopada 2020|Zamówienia publiczne|
Przejdź do góry